Om Epilering, hår och generande hårväxt

Epilering ( Denna sida är under arbete)

Inledning

Det finns huvudsakligen tre metoder att avlägsna oönskad hårväxt permanent, dvs. för gott. Dessa tre är:

  • Diatermi
  • Elektrolys
  • Laser

Av dessa tre är laser den mest omstridda. Det finns flera sorters laserljus, och en del kan ge upphov till skador, framförallt hudpigmentskador, men det finns också laser som inte ger upphov till skador om de används på rätt sätt och som ger god behandlingseffekt.

Diatermi och elektrolysbehandling sker med hjälp av en mycket tunn nål som förs ner längs håret till hårsäcken (några millimeter ner i huden). Elektrolys är mest skonsam mot huden och ger minst återväxt, men dess största nackdel är att den är mycket långsam, och det gör den dessutom dyrare. Diatermi ställer större krav på operatörens skicklighet, och kan i värsta fall orsaka ärrbildning i huden om den hanteras ovarsamt, men rätt använd har den god effekt och ger i regel inga skador.

Man kan också blanda diatermi och elektrolys, för att på så sätt få elektrolysbehandlingens låga återväxt och diatermins snabbare behandling. Behandlingen kallas blend och kan ses som en kombination mellan de båda metoderna.

Andra metoder att avlägsna hårväxt är till exempel att dra ur hårstråna med pincett eller med en epilatorapparat; vaxning; eller att använda krämer som löser upp håret. Dessa är tillfälliga metoder: hårstråna växer i regel alltid ut igen efter ett antal dagar eller veckor. Om man oförtröttligt drar ur stråna månad efter månad kommer man förmodligen att ana en viss minskad återväxt med åren (detta kan t.ex. inträffa vid s.k. trichotillomani, dvs. att ofrivilligt dra eller rycka ut hårstrån). Och i alla händelser blir det lättare med tiden att dra ur stråna då det nybildade strået inte har hunnit etablerat en lika kraftig förankring i hårsäcken och hårmuskeln.

 
 

Om hårväxt

 

Alla hår är inte aktiva samtidigt. Hår växer i cykler och befinner sig i olika stadium, antingen aktiva, i tillbakabildnings fas eller vilande. Antalet växande eller vilande hår är olika beroende på vilken del av kroppen de växer på. Det är enbart synligt växande hår som svarar på hårbehandlinggar, vilande hårsäckar måste först bli aktiva för att kunna behandlas. Hur lång tid hårväxtcyklerna tar är varierande från olika kroppsdelar och olika individer.

Man kan aldrig vänta ut ett perfekt tillfälle då alla hår är aktiva samtidigt eftersom hårväxtcyklerna löser av varandra kontinuerligt. Detta gör att alla hårbehandlingar kräver upprepade behandlingar så man får behandlat ”alla hårsäckar som är aktiva med hårväxt vid något tillfälle”, vilket ju omöjligen kan ske vid ett och samma tillfälle. Vissa hår är genetiskt programmerade att bli aktiva inom olika tidsintervaller, tex 3 månader, 2 år eller 12 år framåt. Därför måste man acceptera, oberoende av hårborttagningsmetod, att nya hår kan växa fram efter hand och då kan ytterligare behandlingar bli nödvändiga.


 
Viktigt att veta om hårväxt

Det bör betonas att ingen, ska förvänta sig att bli 100% fri från ALLT hår eftersom detta är en fysiologisk omöjlighet (enda ställena som vi är totalt hårfria på är fotsulor och handflator). Det är också viktigt att veta att vissa faktorer kan orsaka nya hår att växa, tex hormonella ändringar i kroppen som graviditet eller klimakterieövergång likväl som bieffekter från vissa mediciner.

Blend

För att kunna få elektrolysmetodens höga effektivetet och diatermins snabba behandling har man utvecklat en metod där man kombinerar dessa båda tekniker. Metoden kallas blend.

Man uppnår detta genom att först tillsätta den svaga elektrolysströmmen till hårsäcken, men endast under en kortare tid (5 - 10 sekunder), och därefter hettar man upp området med diatermi. Genom att dels få en del av hårsäckens salter att omvandlas till hydroxider och dels hetta upp hårsäcken har man en större chans att ta död på dess förmåga att producera nytt hår. Man kan då klara sig med en mindre intensiv diatermiström och få en skonsammare effekt på huden, samtidigt som man har en mycket låg återväxt.